Centola

Centola

Talla mínima: 12 cm de lonxitude no seu cacho. Epoca óptima de comsumo: decembro a maio. Arte de pesca: nasas e...
Camarón

Camarón

Talla mínima: 5 cm. Epoca óptima de comsumo: todo o ano. Arte de pesca: trueiros, nasas e artes de arrastre de malla...
Percebe

Percebe

Talla mínima: 1,5 cm da base á uña Epoca óptima de comsumo: todo o ano. Arte de pesca: marisqueo con raspa ou...