Talla mínima: 12 cm de lonxitude no seu cacho.

Epoca óptima de comsumo: decembro a maio.

Arte de pesca: nasas e miños