OS NOSOS PEIXES E MARISCOS

Abadexo


Denominación Comercial: Abadejo
Denominación Científica: Pollachius pollachius
Familia: Gadidae
Código FAO: POL

Alfóndega


Denominación Comercial: Rubio, alfonsino
Denominación Científica: Chelidonichthys lucerna
Familia: Tríglidos
Código FAO: GUU

Atún


Denominación Comercial: Atun
Denominación Científica: Thunnus thynnus Familia: Scombridae
Código FAO: BFT

Boi


Denominación Comercial: Buey de mar
Denominación Científica: Cancer pagurus
Familia: Cancridae
Código FAO: CRE

Bonito do norte


Denominación Comercial: Bonito del norte
Denominación Científica: Thunnus alalunga
Familia:
Scombridae
Código FAO: ALB

Camarón


Denominación Comercial: Camarón
Denominación Científica: Palaemon serratus
Familia: Palaemonidae
Código FAO: CPR

Cigala


Denominación Comercial: Cigala
Denominación Científica: Nephrops norvegicus
Familia: Nephropidae
Código FAO: NEP

Congro


Denominación Comercial: Congrio
Denominación Científica: Conger conger
Familia: Congridae
Código FAO: COE

Curuxo


Denominación Comercial: Remol
Denominación Científica:  Scophthalmus rhombus
Familia:
Scophthalmidae
Código FAO: BLL

Dorada


Denominación Comercial: Dorada
Denominación Científica:  Sparus aurata
Familia: Sparidae
Código FAO: SBG

Escarapote


Denominación Comercial: Cabracho
Denominación Científica: Scorpaena scrofa
Familia:
Scorpaenidae
Código FAO: RSE

Langosta


Denominación Comercial: Langosta
Denominación Científica: Palinurus elephas
Familia: Palinuridae
Código FAO: SLO

Linguado


Denominación Comercial: Lenguado
Denominación Científica:  Solea solea
Familia:
Soleidae
Código FAO:SOL

Lirio


Denominación Comercial: Bacaladilla
D. Científica: Micromesistius poutassoupollachius
Familia: Gadidae
Código FAO: WHB

Nécora


Denominación Comercial: Nécora
Denominación Científica: Necora puber
Familia: Portunidae
Código FAO: LIO

Peixe Sapo


Denominación Comercial: Rape Negro
Denominación Científica: Lophius budegassa
Familia: Lophiidae
Código FAO: ANK

Pescada


Denominación Comercial: Merluza Europea
Denominación Científica: Merluccius merluccius
Familia:
Merluciidae
Código FAO: HKE

Percebe


Denominación Comercial: Percebe
Denominación Científica:  Pollicipes pollicipes
Familia:
Pollicipedidae
Código FAO: PCB

Pinto


Denominación Comercial: Pinto
Denominación Científica:  Labrus bergylta
Familia: Labridae
Código FAO: USB

Polbo


Denominación Comercial: Pulpo
Denominación Científica: Octopus vulgaris
Familia: Octopodidae
Código FAO: OCC

Pota


Denominación Comercial: Pota
Denominación Científica: Illex illecebrosus
Familia: Ommastrephidae
Código FAO: SQI

Raia


Denominación Comercial: Raya
Denominación Científica: Raja clavata
Familia: Rajidae
Código FAO: RJC

Rapante


Denominación Comercial: Gallo
Denominación Científica: Lepidorhombus boscii
Familia:
Scophthalmidae
Código FAO: LDB

Robaliza


Denominación Comercial: Lubina
Denom. Científica: Dicentrarchus labrax
Familia: Moronidae
Código FAO: BSS

Rodaballo


Denominación Comercial: Rodaballo
Denominación Científica:  Psetta maxima
Familia:
Scophthalmidae
Código FAO: TUR

Salmonete


Denominación Comercial: Salmonete
Denominación Científica: Mullus surmuletus
Familia: Mullidae
Código FAO:  MUR

Sanmartiño


Denominación Comercial: Pez de san pedro
Denominación Científica: Zeus faber
Familia: Zeidae
Código FAO: JOD

Sardiña


Denominación Comercial: Sardina
Denominación Científica:  Sardina pilchardus
Familia:
Clupeidae
Código FAO: PIL

Sargo


Denominación Comercial: Sargo
Denominación Científica: Sargus sargas
Familia: Sparidae
Código FAO: SWA

Ollomol


Denominación Comercial: Besugo
Denominación Científica: Pagellus bogaraveo
Familia: Sparidae
Código FAO: SBR

Xarda


Denominación Comercial: Caballa
Denominación Científica: Scomber scombrus
Familia: Scombridae
Código FAO: MAC

Xuliana


Denominación Comercial: Rape Blanco
Denominación Científica: Lophius piscatorius
Familia:
Lophiidae
Código FAO: MON

Xurelo


Denominación Comercial: Jurel
Denominación Científica: Trachurus trachurus
Familia: Carangidae
Código FAO: HOM