Convención Bureau

O 8 de xullo de 2023 levamos a cabo unha convención Bureau co selo Peixe Da Lonxa de A Coruña