Talla mínima: 8cm.

Epoca óptima de comsumo: decembro a febreiro.

Arte de pesca: nasas, trasmallos e artes de arrastre.